Artimus Top Logo


24 June, 2024 ARTIMUS är en oberoende publiceringskanal för i huvudsak film. Materialet produceras av ARTIMUS Film SVB AB, Stockholm.

HEM

Produktioner

WhoCaresInSweden

En dokumentärfilmstrilogi om hur läkemedelsindustrin tillåts agera på ett sätt som
hotar det civilicerade samhället genom att media, politiker och inte minst läkare låter sig manipuleras. Mediciner står för den enskilt största kemiska påverkan på människan vilket kräver statliga regleringar, internationellt samarbete men också insyn, öppenhet och journalister som granskar och ifrågasätter istället för att låta sig bli köpta av PR-byråer som förvandlar reklam till information och nyheter.